beeldmerk Ergotherapie Hoeksche Waard

(Long) Covid revalidatie

Al kort na de start van de pandemie , ontvingen wij veel aanmeldingen tav de post covid klachten. 
3 ergotherapeuten van ons team zijn zich gaan verdiepen is deze “nieuwe “ aandoening.

Door onze al eerder opgedane ervaring in de prikkelverwerking , cognitieve therapie en belasting/ belastbaarheids adviezen richting andere diagnoses , bleek de kracht van ergotherapie passend bij de diagnose post covid.

Door middel van kort of langdurige begeleiding ( enkele weken tot 1 jaar ) en met eventuele samenwerking met de logopedie en fysiotherapeut kunnen wij inmiddels zeggen gespecialiseerd te zijn in de begeleiding bij het herstel na post covid. 
We maken gebruik van middelen zoals de activiteitenweger en andere vergelijkbare systemen om balans te creëren in belasting en belastbaarheid. ( balans in wat kan ik en wat wil ik )

Ook educatie en inzicht gevende adviezen met als doel aanvaarding , begrip en zelfzorg behoren tot de begeleiding. We volgen de laatste richtlijnen en ontwikkelingen op de voet en hebben geregeld landelijk intercollegiaal overleg.

We bekijken per cliënt wat passend is en verwijzen zo nodig door.