Vergoeding

U kunt via DTE (directe toegankelijkheid ergotherapie) bij ons terecht. In complexe situaties zullen we u echter vragen een verwijzing te regelen via uw huisarts/ specialist. U krijgt altijd de eerste 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Ongeacht uw verzekeraar. Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Hiervoor verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ergotherapie Hoeksche Waard en Barendrecht heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten van uw behandeling tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.