beeldmerk Ergotherapie Hoeksche Waard

Paramedisch Centrum “Gezond in Zuidwijk”

In paramedisch centrum “Gezond in Zuidwijk” wordt samengewerkt door de logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten die in dit Paramedisch Centrum gevestigd zijn. Zij kunnen gemakkelijk overleggen en de behandelingen op elkaar afstemmen. U kunt denken aan gecombineerde afspraken of aansluitende afspraken met de verschillende zorgverleners. Bij ‘Gezond in Zuidwijk’ vinden we het belangrijk dat een zorgproces efficiënt en op de juiste manier verloopt. We kijken met onze eigen disciplinebril naar de problematiek van de cliënt, maar kunnen met elkaar de beste behandeling neerzetten. U kunt denken aan samenwerking bij problematiek rondom: -COPD -Parkinson/MS/ALS -CVA -Sensorische informatieverwerking -Nekklachten en stemklachten