beeldmerk Ergotherapie Hoeksche Waard

Specialisaties

Al onze therapeuten zijn gespecialiseerd in sensorische informatieverwerkingstherapie. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de cognitieve revalidatie therapie, lid van het ParkinsonNet en nemen we deel aan de MS -, geriatrie – , reuma- en CVA ketenzorg.

 

CRT:

We zijn CPCRT gecertificeerd. Cognitieve revalidatie therapie richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden die ten gevolge van hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. Doel van de therapie is het verbeteren van de cognitieve vaardigheden om alledaagse handelingen weer te kunnen uitvoeren. De therapie bevat o.a. het opnieuw leren van vaardigheden, het leren om strategieën toe te passen en het leren gebruik te maken van externe hulpmiddelen. Cognitieve revalidatie therapie is geschikt voor niet aangeboren hersenletsel (CVA, contusio, commotio), degeneratieve neurologische aandoeningen zoals o.a. de ziekte van Parkinson, dementie, maar wordt ook toegepast bij MS, CVS, psychische aandoeningen. Voor een lijst met therapeuten zie  www.cognitieverevalidatie.nl/

Ergotherapie Hoeksche Waard en Barendrecht geeft regelmatig lezingen op het gebied van cognitieve revalidatie voor educatie van deelnemers van o.a. CVA netwerk, ParkinsonNet.

 

 

ParkinsonNet:

We zijn deelnemer van het ParkinsonNet. Het ParkinsonNet is een internationaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met de ziekte van Parkinson.

Daarnaast is praktijkhouder Krystle van der Ree- van Domburg vaste gastdocent van het ParkinsonNet waar zij de zorgverleners mag bijscholen over cognitieve problematiek bij de ziekte van Parkinson.  U kunt ons vinden op de zorgzoeker: Parkinson zorgzoeker

 

CVA ketenzorg:

We zijn deelnemer van het eerstelijns CVA netwerk Rotterdam (ECNR) waarin gespecialiseerde zorgverleners samenwerken om de zorg te bieden die u nodig heeft om weer zo optimaal mogelijk te functioneren in uw woon- of werkomgeving. zorgzoeker ECNR

 

Sensorische informatieverwerking therapie:

Sensorische informatieverwerking staat voor zintuiglijke verwerking. De zintuigen voorzien ons van informatie over ons eigen lichaam en de omgeving daarbuiten. De hersenen verwerken en koppelen de informatie die via onze zintuigen binnen komen. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de eisen en verwachtingen van de omgeving. Dit is een voorwaarde om te kunnen handelen en leren. Als er iets in het waarnemen en verwerken van de zintuiglijke informatie niet juist loopt kan dit problemen opleveren in het dagelijks functioneren. Prikkels kunnen bijv sterker of juist minder sterk binnen komen en heeft invloed op het gedrag van het kind/ volwassene. 

Als ergotherapeut maken wij een analyse van hoe de sensorische informatieverwerking verloopt en bekijken we spelenderwijs (bij de kinderen) hoe we de over- of ondergevoeligheid voor prikkels zo goed mogelijk kunnen reguleren. We brengen op maat advies uit voor thuis en op school/ werk. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Nederlandse stichting voor Sensorische informatieverwerking. www.nssi.nl