beeldmerk Ergotherapie Hoeksche Waard

Huisreglement

Indien u uw afspraak wilt afzeggen dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut of bij onze administratieve kracht. U kunt de afspraak afzeggen via de telefoon, voicemail of email. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht voor een bedrag van 75% van het geldende tarief.