© copyright by: Ergotherapie Hoeksche Waard / Webdesign by: Raymond van Noort  

Ergotherapie
Hoeksche Waard


Correspondentie adres:
Wilhelminaplein 3
3262 SW  Oud-Beijerland

Praktijk: 0186- 61 89 71
Marike: 06- 54 91 88 80
Krystle: 06- 13 95 90 67
Marcella: 06- 26 48 91 32

Fax: 0186- 62 57 90
E-mail:
ergotherapiehw@hetnet.nl

Aanmeldformulier vindt
u hier.

Sitemap  

Privacybeleid

Aanmeldformulier voor verwijzers
Klik hier voor het aanmeldformulier.
U kunt het bestand downloaden en openen met een PDF-reader naar keuze. Dit bestand kan digitaal ingevuld worden en vervolgens opgeslagen worden onder de naam van de cliënt. Vervolgens kunt u dit document verzenden naar ons beveiligd zorgmailadres:
                 ergotherapiehoekschewaard@zorgmail.nl
Aanmeldformulier voor cliënten
                                                               

      


Ergotherapie Hoeksche Waard gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Ergotherapie Hoeksche Waard deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Ergotherapie Hoeksche Waard bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Ergotherapie Hoeksche Waard houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Ergotherapie Hoeksche Waard vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Ergotherapie Hoeksche Waard informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Ergotherapie Hoeksche Waard informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Ergotherapie Hoeksche Waard informeert patiënten indien Ergotherapie Hoeksche Waard bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Met het aanvinken gaat u akkoord met ons privacybeleid