© copyright by: Ergotherapie Hoeksche Waard / Webdesign by: Raymond van Noort  

Ergotherapie
Regio Barendrecht


Correspondentie adres:
Ahornhout 7
2994 HT Barendrecht

Tel: 06- 54 11 73 99
      0186- 61 89 71

Fax: 0186- 62 57 90

E-mail:
ergotherapiehw@hetnet.nl

Aanmeldformulier vindt
u hier.

Sitemap  

EDOMAH

Voor u als mantelzorger is er binnen de ergotherapie een behandelprogramma ontwikkeld.
Deze richt zich op het verbeteren van de vaardigheden van de cliënt met dementie en de mantelzorger.
Voor u als cliënt houdt dit in, dat we gaan oefenen met het uitvoeren van activiteiten die voor u belangrijk zijn.
Zo nodig leren we u een andere manier aan om deze activiteiten uit te voeren.
Voor u als
mantelzorger betekent dit dat u ondersteund wordt door middel van adviezen.